UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
UPRIGHT SOLID DOOR CHLLER&FREEZER (DIRECT COOLING)
1/ 3

Upright Solid Door Chiller&Freezer (Direct Cooling)

-5℃~10℃ / -18℃~-12℃,Solid Door,Can move,Multi-Deck,Upright Freezer

Handle with smooth edge, anti-cutting hand
Imported compressor, the entire copper pipe line,imported expansion valve for freezer, high cooling efficiency, energy saving
High density foam, increasing the thickness of the cabinet, new magnetic door seal, good adhension
High quality stainless steel, the good grain surface, the product is shinning and clean appearance overall, minimalist design is not simp

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
productInfo
Yêu cầu về sản phẩm
Upright Solid Door Chiller&Freezer (Direct Cooling)
Vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Email
Nội dung tin nhắn
Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất
Tên (Không bắt buộc)
Số điện thoại (Không bắt buộc)
Quốc gia/Khu vực (Không bắt buộc)